สยามดีเซลพาร์ทเซอร์วิส พร้อมจำหน่ายอะไหล่ปั๊มและหัวฉีดรวมทั้งเซ์นเซอร์ต่างๆของระบบดีเซลคอมมอนเรล